Процесс установки ТЛКА-2 и ТЛКА-Сетка 1.0 м в Казани